کاردرمانی چیست ؟

کاردرمانی استفاده از فعالیت های هدفمند برای جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی و همچنین ایجاد استقلال برای انجام فعالیت های روزمره زندگی افرادی است که به نوعی دچار عارضه جسمی، ذهنی یا روانی شده اند. این روند در مشکلات مربوط به کودکان دارای اهمیت به سزایی می باشد که در نهایت منجر به بهبود عملکرد کودکان در محیط های اجتماعی نظیر جامعه، مدرسه و... می شود. کاردرمانگران با ارزیابی دقیق و استاندارد وضعیت کودکان در حیطه های مختلف، با برنامه ریزی و اجرای درمان مناسب سعی در کاهش مشکلات و بد عملکردی این کودکان دارند. به طور عمومی تمامی کودکانی که با نتایج ارزیابی ها دارای مشکلات عملکردی در زندگی مستقل می باشند تحت درمان کاردرمانی قرار می گیرند. این مشکلات دامنه وسیعی را در بر می گیرد که می تواند حاصل یک حادثه، مشکلات ناشی از بیماری های جسمانی، اختلالات رفتاری، تاخیر در رشد و یا اختلالات مادرزادی باشد.طیف وسیعی از کودکان با تشخیص فلج مغزی(CP)، ضربه مغزی(HI)، اتیسم(Autism)، اختلالات یکپارچگی حسی(SID)، اختلالات یادگیری(LD)، اختلال هماهنگی رشدی(DCD)، اختلال نقص توجه و بیش فعالی(ADHD)، سندرم های ژنتیکی از جمله سندرم داون(Down Syndrom) و ... به کلینیک های کاردرمانی مراجعه می کنند که پس از بررسی و ارزیابی دقیق و دوره ای با تکنیک های به روز و پیشرفته کاردرمانی تحت درمان کوتاه مدت و بلند مدت قرار می گیرند.